Stacks Image 52

Jean Klein was een zelfgerealiseerde leraar die vanaf 1957 onderricht gaf, eerst vooral in Europa en vanaf 1980 zowel in Europa als Amerika. Op 22 februari 1998 stierf Jean Klein in Santa Barbara. Het onderricht van Jean Klein, dat deels in de vorm van vraag en antwoord werd gegeven, moet tot de z.g. 'directe weg' worden gerekend. Wat dit betreft kan Jean Klein op één lijn worden gesteld met leraren als Ramana Maharshi, Atmananda Krishna Menon en Nisargadatta Maharaj. Een verschil met deze leraren is dat Jean Klein ook lichaamswerk (hatha yoga) beoefende en onderrichtte. Hij deed dit op een wijze die verschilt van de gebruikelijke en die vooral wordt gevonden in Kashmir en, in mindere mate, in Mysore. Vandaar dat het lichaamswerk van Jean Klein ook wel Kashmiryoga wordt genoemd.