Wat is Kashmiryoga?

Onder Kashmiryoga wordt hier het hatha yoga onderricht van Jean Klein verstaan. Jean Klein onderrichtte hatha yoga volgens de traditie van Kashmir. Hijzelf noemde het "lichaamswerk", omdat hij het woord yoga misleidend vond en de gebruikelijke uitleg: "verbinding van het individuele zelf met het absolute Zelf" onzin. Vanuit zìjn ervaring is alles één en wat valt er dan nog te verbinden? Bij Jean Klein sloot het lichaamswerk aan bij zijn verdere spirituele onderricht en vormde daar in feite één geheel mee.

Bij Kashmiryoga ligt het accent niet zozeer op het fysieke lichaam (annamaya kosha), maar op het energielichaam (pranamaya kosha). Hierdoor worden de diepere lagen van gevoel gewekt en heeft het lichaamswerk een sterkere transformerende werking. Jean Klein (Etre 1981/1): "Deze benadering veroorzaakt een ontwaken van alle in aanleg in ons aanwezige energieën en brengt ze tot ontplooiing. Zij worden dan in een verticaal verloop gebracht en nemen onze gehele structuur mee naar deze verticaliteit. Door dit werk wordt de waarheid voorvoeld. Dit pad brengt ons dus tot een meditatieve houding. Deze meditatieve toestand, die niet berust op een hersenactiviteit, is een tegenwoordig zijn zonder object, dat vervolgens wordt geleefd bij aanwezigheid van objecten."

Tijdens de yogabeoefening wordt er gewerkt vanuit een "onpersoonlijke" houding, waarbij naar het lichaam wordt geluisterd met een open geest, zonder vooroordelen of projecties, zonder dat er psychologische reacties optreden en zonder dat er een resultaat wordt nagestreefd. Als zò wordt gewerkt kan het energielichaam worden geactiveerd door:

te werken met het tastgevoel en met tastimaginaties

weerstanden in de wervelkolom op te heffen

te werken met asana's die het lichaam deconditioneren en de energie stimuleren

te werken met de adem

Dan ontwaken de diepere lagen van gevoel, worden lichaam en geest vrij en wordt men "open voor de Openheid".

In overleg met Jean Klein is het lichaamswerk beschreven door Koos Zondervan in "Yoga volgens de Kashmirmethode". Omdat veel aspecten van zowel het spirituele onderricht van Jean Klein, alsook van zijn yogabenadering afkomstig zijn uit de traditie van Kashmir, is op verzoek van Jean Klein een vertaling van één van zijn favoriete teksten, de Vijnanabhairava, in het boek opgenomen.

Een korte beschrijving van de spirituele traditie van Kashmir wordt in deze website gegeven onder de titel "Kashmirshivaïsme". Als U een yogadocent zoekt die in de stijl van Jean Klein hatha yoga geeft, kunt U klikken op "Docenten" . Als U meer wilt weten over Jean Klein en diens onderricht kunt U in de overzichtspagina klikken op "Jean Klein".